Azuma Shibori
Azuma Shibori
Seirioden
Seirioden
Chrysanthemum
Chrysanthemum
Chrysanthemum
Chrysanthemum
Chrysanthemum
Chrysanthemum
'Chrysanthemum Rubellum'
'Chrysanthemum Rubellum'
White Chrysanthemum, Shiragiku. (Heikwa) vessel: Sometsuke Round Vase
White Chrysanthemum, Shiragiku. (Heikwa) vessel: Sometsuke Round Vase
Jitsu Getsu shi
Jitsu Getsu shi
Usu sakura
Usu sakura
Nishiki no Mihata
Nishiki no Mihata
Karashishi
Karashishi
Weigela floribunda, Chrysanthemum indicum
Weigela floribunda, Chrysanthemum indicum